• Trykksaker

Jeg tilbyr:

  - utforming og ferdigstilling av trykksakene

  - god pris på trykk gjennom et velrennomert trykkeri

    (reklame-huset.no)

Trykksaker er noe en bedrift - uansett størrelse - er avhengig av. Visittkort, konvolutter, brevark og innhold til ringpermer er eksempler på trykksaker som utgjør den daglige driften, mens flyers, plakater, rollups osv er andre trykksaker som ofte brukes i kampanjer for å tiltrekke oppmerksomhet rundt spesielle produkter og tjenester.

 

Kataloger og brosjyrer er en god innvestering for å kunne presentere produktene og tjeneste din bedrift kan tilby.

 

Trykksaker er med på å bygge identitet og gjenkjennelse rundt din bedrift, noe som er utrolig viktig for å bygge en kundekrets.

© Olianna web og design 2015  - FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Tjenester innen web, markedsføring og trykksaker for små og nystartede bedrifter!